Форум » Новости-новинки (архив) » 561 книга Литовской Метрики » Ответить

561 книга Литовской Метрики

litz: Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року / Підготував В. Кравченко; редкол: П. Сохань (відповідальний редактор), Г. Боряк, М. Крикун та ін. Наук. тов. ім. Шевченка в Америці, Наук. тов. ім. Шевченка в Україні, НАН України, Інститут укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ, 2005. - 597 с. ISBN 966-02-3711-1 Книга ревізій українських замків 1545 р. є звітом королівського ревізора про обстеження стану обороноздатності Володимирського, Луцького, Кременецького, Вінницького, Брацлавського і Житомирського замків та перевірку наявності у князів і шляхтичів привілеїв на маєтки-вислуги і мита. Джерело містить докладні описи місць розташування замків, стану збереженості іхніх веж, городень, мостів та інших замкових споруд, забезпеченості озброєнням та провіантом. Пам'ятка відображає суспільно-політичні, економічні та правові стосунки між різними станами населення Волині, Східного Поділля та Західної Київщини середини XVI ст., відбиває різноманітність структури сільського та міського населення цих регіонів, його повинності й податки, висвітлює характер торгівлі й митну політику держави. Мовою оригіналу джерело публікується вперше. Видання призначене для істориків, мовознавців, архітекторів і краєзнавців. http://www.archives.gov.ua/Publicat/Lyt-Metryc.php ПС. Это, если не ошибаюсь, вторая книга Метрики, изданная на Украине. Предыдущей была 220 книга записей (Руской или Волынской метрики): Руська (Волинська) Метрика. Книга за 1652-1673 рр. / Підготував до друку Петро Кулаковський. Острог-Варшава-Москва, 1999. (Серия: Monumenta historica res gestas Europae Orientalis Illustrantia. Fontes XV-XVII saec. Vol. 5).

Ответов - 0полная версия страницы