Форум » Новости-новинки » Пілецкі В. А. » Ответить

Пілецкі В. А.

mosia88: Пілецкі В. А. Да пытання пра асаблівасці гісторыі беларускага народа сярод гісторый народаў іншых краін Еўропы і свету / В.А. Пілецкі // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы 3-й Междунар. науч.-теорет. конф., г. Минск, 28 апр. 2010 г. / Бел. Гос. Пед Ун-т им. М.Танка; редкол. В.В. Тугай (отв.ред.), [и др.]. – Минск: БГПУ, 2010. – 426 с. С. 153–156.

Ответов - 0полная версия страницы